Hanbud członkiem wspierającym Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Over 25 years of activity
200 employees
3,000 points of sale across Europe

Miło nam poinformować, iż nasza firma przystąpiła do Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako członek wspierający. Naszym wspólnym celem jest integracja oraz podnoszenie kwalifikacji Dekarzy, Blacharzy oraz Cieśli w całej Polsce. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy powstało w 1999 roku. Od tego czasu zrzesza osoby zawodowo związane z branżą dachową: wykonawców, ekspertów, projektantów, dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów.

Cel Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy:

– Wykształcenie młodych rzemieślników
– Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dekarzy, blacharzy, cieśli
– Propagowanie metod i technik wykorzystywanych przy wykonywaniu pokryć dachowych i izolacji
– Wspieranie rozwoju branży poprzez propagowanie odpowiednich postaw, działań, metod i technik, stosowanych w zakresie wykonywania pokryć dachowych
– Działanie na rzecz standaryzacji przepisów budowlanych, zmian istniejących i tworzenie nowych przepisów prawnych w dziedzinie wykonawstwa pokryć dachowych i izolacji
– Upowszechnianie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości           i tworzenie norm dla branży dachowej
– Podnoszenie świadomości społecznej na temat pracy dekarza oraz wsparcie organizacyjnie i rzeczowe jednostek, które podejmują takie działania.

Check out our tutorials

Visit our blog to find plenty of useful articles on how to choose, install, and care for roofing materials. All articles were written by specialists in the field.

See our product catalogues

Here you will find the roofing, metal panels, billboards, and profiles for plasterboards available in the Hanbud product range.  All files are available in PDF version. Download the files and take a look.

Installation manuals for roofing and fences

Our installation manuals help users to install roofing and fences on their own. All documents have been written in plain language and illustrated with clear diagrams.